Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
MVS – hradí se poštovné + poplatek knihovně 50 Kč/kniha
Přístup na Internet zdarma
Registrační poplatek
Dospělí 60 Kč
Mládež do 15ti let 30 Kč
Studenti 30 Kč
Senioři nad 65 let zdarma
Tisk z počítače
Černobílý A4 (1 strana) 2 Kč
Barevný A4 (1 strana) 20 Kč
Kopírování
Černobílé A4 jednostranně 2 Kč
Černobílé A4 oboustranně 3 Kč
Sankční poplatky
1. upomínka (po 30 dnech) 5 Kč
2. upomínka (za další měsíc) 10 Kč
3. upomínka (za další měsíc) 15 Kč
Doporučený dopis (za dalších 14 dní) 40 Kč
Vymáhání právní cestou soudní výlohy
Ztráta knihy či jiného dokumentu pořizovací cena + 20 Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.