Historie

Historie popické knihovny je poměrně mladá. Vzhledem k tomu, že obec Popice byla do r. 1945 obcí s německým obyvatelstvem, byla první zmínka o české obecní knihovně zaznamenána až při osidlování obce českým obyvatelstvem. Obecní knihovna byla otevřena v prosinci 1945 a čítala základ 50 knih. Knihovnu vedla paní učitelka Božena Vozdecká. Další záznam je z 1951, uvádí se již 616 svazků, 48 čtenářů a 469 výpůjček.

V průběhu let se knihovna několikrát stěhovala. Poslední větší rekonstrukcí prošla v roce 1998, kdy byla přestěhována do 1. poschodí budovy OÚ do bývalého kinosálu. Na rekonstrukci nového elektrického vedení, zateplení stropu, vybudování informačního centra, rekonstrukci bývalé promítací místnosti na sklad knihovny, pořízení několika nových regálu, byla vynaložena částka 360 000,- Kč.

V roce 2001 jsme obdrželi od MK dotaci v částce 70.000,- Kč na nákup výpočetní techniky. Obec přispěla 30.000,- Kč. Do knihovny se zakoupily 3 počítače, které byly v průběhu roku připojeny na internet.

Dalším významným krokem bylo spuštění automatizovaného knihovnického programu LANius - 4. ledna 2003. Poskytovanými službami, počtem hodin pro veřejnost se knihovna v roce 2004 zařadila mezi knihovny profesionální.