Poděkování!

16.01.2012 15:39

Obecní knihovna Popice děkuje paní Zdeňce Osičkové za darování sedmi encyklopedií: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.