Co bylo v roce 2016

12.04.2017 16:30

V březnu proběhly besedy v rámci akce "Březen - měsíc čtenářů". Zůčastnily se děti ze Základní a Mateřské školy v Popicích.

V dubnu proběhla akce "Noc s Andersenem". Zůčastnilo se 28 dětí.

V listopadu opět navštívily knihovnu děti ze Základní a Mateřské školy v Popicích.