Březen - měsíc čtenářů 2013

04.03.2013 16:07

OBRÁZEK : all.jpg

 

Také v letošním roce se naše knihovna zapojila do celostátní akce Březen - měsíc čtenářů, jejímž hlavním cílem je posilovat společenský význam a prestiž četby a propagovat činnost knihoven.

Během celého měsíce bude probíhat registrace nových čtenářů zdarma a "zapomětlivcům" budou prominuty jejich upomínky. 

Průzkum spokojenosti návštěvníků knihovny 

Dětská výtvarná soutěž "Malované vajíčko"

Beseda s žáky ZŠ

Beseda s paní Bc. Ivanou Štefkovou na téma "Překyselení organismu"