Výsledky soutěže

17.04.2013 15:39

Během měsíce března proběhla výtvarná soutěž "Malované vajíčko", do které se celkem zapojilo 40 dětí. Ze soutěžních prací bylo velmi obtížné vybrat ty nejlepší, protože všechny byly velmi nápadité a zajímavé. Nakonec byly jako nejlepší vyhodnoceny dvě kolektivní práce, za které děti obdržely hezké knihy.

 

 

1. kategorie (MŠ):  Berušky MŠ Popice

 

2. kategorie (1.–5.roč.): žáci ZŠ Křepice