Poděkování za sponzorský dar

02.01.2013 16:27

Obecní knihovna Popice děkuje za finanční příspěvek, ze kterého byly zakoupeny dvě nové korkové nástěnky.

Děkujeme.